Καλέστε μας στο : 2130351914

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν

Με το νέο Πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» που χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προβλέπονται παρεμβάσεις με οφέλη τόσο για τους νέους ανέργους όσο και τις επιχειρήσεις: Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση: […]

Το ATTIKO ΚΕΚ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Έννοιες ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων» στις Σάπες, οδός Ξενοφώντος 25, τηλ 2532021032. […]