Καλέστε μας στο : 2130351914

To Αττικό κεκ συμμετέχει στο έργο TrainLead που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για τους εκπαιδευτικούς, ηγέτες των σχολείων του αύριο. Το έργο TrainLead με χρηματοδότηση από το Erasmus+ έχει σαν στόχο να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς στη νοτιοανατολική Ευρώπη (Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα και Ρουμανία) που επιθυμούν να γίνουν μελλοντικοί ηγέτες στα […]

Αναμένεται στα τέλη του μήνα ή στις αρχές Φεβρουαρίου το νέο πρόγραμμα εγγυημένης εξάμηνης απασχόλησης για 26.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών. Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων και θα απασχοληθούν για 6 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το συνολικό επίδομα ανέρχεται στις 5.400 €. Το πρόγραμμα αφορά όλους […]

Το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο « Εξυπηρέτηση Πελατών Σούπερ Μάρκετ» είναι διάρκειας 550 ωρών, από τις οποίες οι 150 ώρες αφορούν στην υλοποίηση των ενοτήτων προκατάρτισης με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αλφαβητισμού, την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ και νομικών θεμάτων, οι 80 ώρες αφορούν στη θεωρητική εξειδίκευση στο αντικείμενο της ποιοτικής εξυπηρέτησης […]

Το πρόγραμμα κατάρτισης “Εξυπηρέτηση Πελατών” απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ εκπαίδευσης και  στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που απαιτούνται από την σύγχρονη αγορά εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν : Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Οι ακόλουθες επιχειρήσεις προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης για το πρόγραμμα εξυπηρέτηση πελατών :   […]

Το πρόγραμμα κατάρτισης “Εξυπηρέτηση Πελατών” απευθύνεται σε απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  στοχεύει στην παροχή των εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που απαιτούνται από την σύγχρονη αγορά εργασίας στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν : Θέσεις Πρακτικής Άσκησης Οι ακόλουθες επιχειρήσεις προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης για το πρόγραμμα εξυπηρέτηση πελατών : […]

Με το νέο Πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» που χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προβλέπονται παρεμβάσεις με οφέλη τόσο για τους νέους ανέργους όσο και τις επιχειρήσεις: Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση: […]

Το ATTIKO ΚΕΚ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Έννοιες ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων» στις Σάπες, οδός Ξενοφώντος 25, τηλ 2532021032. […]