Καλέστε μας στο : 2130351914

Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες από το Αττικό ΚΕΚ υπηρεσίες περιλαμβάνουν :

  • Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
  • Σύνταξη ερευνών-μελετών,
  • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων,
  • Παραγωγή εκπαιδευτικών προϊόντων για τους καταρτιζόμενους,
  • Δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
  • Τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα σχετικά με την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση