Καλέστε μας στο : 2130351914

Το Αττικό ΚΕΚ

Το ATTIKO κεκ συστάθηκε το 2008 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο (ΕΠΕ) με σκοπό την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων.

Διαθέτει μία δομή κατάρτισης στις Σάπες του Ν. Ροδόπης, δυναμικότητας 71 ατόμων. Η δομή κατάρτισης διαθέτει 2 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής καθώς και μία αίθουσα διδασκαλίας. Επίσης διαθέτει χώρους διοίκησης, χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιων. βιβλιοθήκη και πρόσβαση στο internet. Όλοι οι χώροι της δομής είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ αποτελείται από επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και ειδικότερα με την επαγγελματική κατάρτιση και την διά βίου εκπαίδευση. Ιδιαίτερη δε είναι η εμπειρία των στελεχών σε θέματα χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και στις καινοτόμες εφαρμογές εκπαίδευσης και κατάρτισης.