Κάντε κλικ για να δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα 

Με το νέο Πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» που χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προβλέπονται παρεμβάσεις με οφέλη τόσο για τους νέους ανέργους όσο και τις επιχειρήσεις:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες)
  • Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη (εφόσον το επιθυμεί και χωρίς καμία δέσμευση για οποιαδήποτε πρόσληψη), που αφορά πλήρη επιδότηση όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους και μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρηση.

Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση:

  • Να αξιοποιήσουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό εντελώς δωρεάν μέσω της επιδοτούμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης. Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να απασχολήσει για πρακτική άσκηση θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της. Για επιχειρήσεις που έχουν 0-3 άτομα απασχολούμενους στην επιχείρησή τους, μπορούν να προσφέρουν 1 θέση πρακτικής άσκησης, ενώ επιχειρήσεις με 4 και πάνω απασχολούμενους μπορούν να προσφέρουν αριθμό θέσεων πρακτικής μέχρι το 30% των απασχολούμενών της.

Οι δυνατότητες για τους νέους ανέργους που θα συμμετέχουν στην δράση, είναι:

  • Να αποκτήσουν εξειδικευμένες επαγγελματικές  δεξιότητες μέσω επιδοτούμενης θεωρητικής 80 ωρών με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)
  • Να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους  ΑΕΙ/ΤΕΙ με 460€/μήνα ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 400€/μήνα.
  • Να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Να έχουν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

espa_full_logos_final