Καλέστε μας στο : 2130351914

To Αττικό κεκ συμμετέχει στο έργο TrainLead που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για τους εκπαιδευτικούς, ηγέτες των σχολείων του αύριο. Το έργο TrainLead με χρηματοδότηση από το Erasmus+ έχει σαν στόχο να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς στη νοτιοανατολική Ευρώπη (Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα και Ρουμανία) που επιθυμούν να γίνουν μελλοντικοί ηγέτες στα […]

Αναμένεται στα τέλη του μήνα ή στις αρχές Φεβρουαρίου το νέο πρόγραμμα εγγυημένης εξάμηνης απασχόλησης για 26.000 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών. Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων και θα απασχοληθούν για 6 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το συνολικό επίδομα ανέρχεται στις 5.400 €. Το πρόγραμμα αφορά όλους […]

Το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο « Εξυπηρέτηση Πελατών Σούπερ Μάρκετ» είναι διάρκειας 550 ωρών, από τις οποίες οι 150 ώρες αφορούν στην υλοποίηση των ενοτήτων προκατάρτισης με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αλφαβητισμού, την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ και νομικών θεμάτων, οι 80 ώρες αφορούν στη θεωρητική εξειδίκευση στο αντικείμενο της ποιοτικής εξυπηρέτησης […]